วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร .... Naresuan University Engineering Journal

" Going towards ACI "

 
ข้อมูลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

สำหรับติดต่อ ประสานงาน
 
 
...............................................................................................................................................................................
1     Feasibility Study of Friction Stir Welding of Dissimilar Metals between 6063 Aluminium Alloy and Pure Copper (P.01-08)  
  K. Rojanapanya, R. Canyook, K. Fakpan*  
  Preview   pdf  
2     Investigation of Approaching Speed at Highway-Railway Grade Crossing: Songkhla Case Study (P.09-16)  
  D. Settasuwacha1, 2*, P. Luathep2, P. Taneerananon2  
  Preview   pdf  
3     The heuristic for mark planning process in a context of mass customization production. (P.17-34)  
  Kritsada Puasakul1*, Paveena Chaovalitwongse2  
  Preview   pdf  
4     Design of Series Connected Boost converter for Single-Phase Stand-alone Photovoltaic Inverter (P.35-46)  
  Monthon Nawong  
  Preview   pdf  
5     The Development of a Spirometer with Pitot tube sensors (P.47-54)  
  Phatiwat Chotimol1,2*, Klaita Srisingh3, Suchart Yammen4  
  Preview   pdf  
6     Reduction of Heavy Metals Leaching from Sludge of Activated Sludge of Domestic Wastewater Treatment System (P.55-62)  
  Pimchanok Boonchoo1*, Kanita Tungkananurak1, Nipon Tungkananurak1  
  Preview   pdf  
7     Comparison of surface roughness of drawbead on non symmetry deep drawing of sheet metal by using finite element simulation (P.63-72)  
  Kittitorn Namsanga, Chaiya Praneetpongrung, Kunlachart Junlapen, Sirichai Torsakul*  
  Preview   pdf  
8     The Competitive Situation Analysis of Thai Automotive-Part Manufacturers Under Asean Free Trade Area Agreement (P.73-82)  
  Pattrawet Tharawetcharak1, Peerapop Jomthong2, Choosak Pornsing3*, Thongtang Thonglim4  
  Preview   pdf  
9     Adsorption of copper and lead ions by chitosan powder and sodium tripolyphosphate-modified chitosan resin: Kinetics, mechanism and mass transfer (P.83-96)  
  Pimchaya Vatjanarat, Kowit Piyamongkala*  
  Preview   pdf  
10     Application of Porous Zeolite Y and Hydrotalcite - Like Compound Ceramic for Pollutants Treatment in Municipal Wastewater (P.97-106)  
  Chanon Dangsepon*, Nipon Tungkananurak, Kanita Tungkananurak  
  Preview   pdf  
...............................................................................................................................................................................
ทั้งหมด 12 หัวข้อ : จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ]
 

Naresuan University Engineering Journal : 2012 © Design By wisutk.